Quadrina innstikksmålere

 

Quadrina innstikksmålere består av en probe med en mini-turbin og tilhørende elektronikk for å registrere og videreformidle strømningshastighet til f.eks. en Spectralog datalogger. Spectralog kan automatisk omregne strømningshastighet til volum og tar hensyn til turbinens blokkeringsfaktor og rørets gjennomstrømnings profil. Turbinen plasseres i rørets senter gjennom en 25 mm eller 40 mm anborring. Innsetting og fjerning kan utføres under trykk og uten å forstyrre vannforsyningen. Det anbefales at røret er rett og uten tilføringer i en lengde av 10 ganger rørdiameter oppstrøms for måler og 5 ganger rørdiameter nedstrøms for måler.

Quadrina innstikksmålere gir høy presisjon i mengdemåling innenfor sitt måleområde. Dette viser seg ved en repeterbarhet bedre enn 0.05%.

Bruk av innstikksmålere er en ideell løsning for periodisk kontroll av et stort antall målepunkter der kostnadsbesparelsene i forhold til installasjon av tradisjonelle vannmålere er store. Quadrinas leveringsprogram består i hovedsak av 2 innstikksmålere: Quadrina Probeflo og Quadrina Miniprobe. Forskjellen er at Probeflo har en større turbin enn Miniprobe. Dette gir et større måleområde, men krever større anborring (40 mm).

Quadrina innstikksmålere tilpasses behov ved valg av turbin type. Turbinen består av rotor og oppheng. Turbiner 10B og 20B er de vanligste typene. Disse er utstyrt med et presisjonskulelager av sveitsik opphav. Kulelageret er i rustfritt stål og kulene har en teflon kappe som eliminerer behovet for smøring. Lav friksjon gjør at disse turbinene egner seg godt for målinger der vannhastigheten er liten.

Tabell over strøm vs. volum (uten hensyn til turbinens blokkeringsfaktor eller rørets strømningsprofil)

Quadrina Miniprobe

  • Innsetting ved 25 mm anborring
  • Kan leveres med display for hastighet og mengde
  • Utgang for logging av mengde (puls)*
  • IP68 utforming
  • Repeterbarhet bedre enn 0.05%

Turbin Norm. måleområde Maks. måleområde
10 V  0.10 - 1 m/s 0.05 - 1 m/s
10 B 0.15 - 2 m/s 0.10 - 3 m/s
20 B 0.30 - 5 m/s 0.20 - 6 m/s

 

Quadrina Probeflo

  • Innsetting ved 40 mm anborring
  • Kan leveres med display for hastighet og mengde
  • Utgang for logging av mengde (puls)*
  • IP68 utforming
  • Repeterbarhet bedre enn 0.05%

Turbin Norm. måleområde Maks. måleområde
10 V  0.10 - 1 m/s 0.05 - 1 m/s
10 B 0.15 - 2 m/s 0.10 - 3 m/s
20 B 0.30 - 5 m/s 0.15 - 6 m/s

 

*Kan også leveres med 4-20mA utgang

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics