AquaCorr for Windows gir Integrasjon med PC for rapportering og arkivering

Med det medfølgende dataprogrammet kan flere tusen korrelasjoner overføres fra korrelator og arkiveres og analyseres på PC. Dataene kan så knyttes opp mot kartprogrammer for ummidelbar opphenting av korrelasjoner gjennomført på et bestemt rørstrekk.

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics