Korrelasjonsprinsippet

En korrelator benytter seg av to mikrofoner for å lytte etter lekkasjer. En mikrofon utplasseres i hver ende av rørstrekket som skal undersøkes. Mikrofonene overfører lydene til korrelatoren via radiosendere.

Ved en lekkasje vil lekkasjelydene forplante seg langs røret og i begge rettninger fra lekkasjen.

Ved å måle tidsforsinkelsen (Td) mellom lekkasjelyden i mikrofonene kan korrelatoren så regne ut posisjonen til lekkasjen (L) etter formelen:

L + L + (V x Td) = D

som gir

L = ( D - ( V x Td ) ) / 2

Der forplantingshastigheten (V) og lengde (D) legges inn i korrelatoren. Forplantningshastigheten er gitt av rørmaterialet og ved å legge inn rørtype og diameter finner AquaCorr hastigheten automatisk.

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics