Test av AquaCorr+ lekkasjekorrelator

 

AquaCorr+ har vært gjennom en del mindre justeringer siden lanseringen høsten 1998. Tidligere testing avslørte en svakhet i samspillet mellom hydrofoner og radiosendere og dette er rettet opp.

Nye tester ble gjennomført på Stokkan i Trondheim 05.03.1999. Testene viser oppsiktsvekkende resultater med mikrofoner på PVC. De nye mikrofonene er så gode at behovet for hydrofoner er i ferd med å forsvinne.

Bruk av mikrofoner sparer mye tid i forhold til bruk av hydrofoner. Hydrofoner må kobles slik at de kommer i kontakt med vannet. Ofte brukes brannstendere. Det er imidlertid viktig å påse at koblingen er helt tett for dersom koblingen lekker lages lyd som kan forstyrre målingen.

De nye mikrofonene plasseres ganske enkelt direkte på rørets armatur. Det er viktig at man får en metallisk kontakt mellom vannet og mikrofonene slik at metallet kan lede lydvibrasjonene fra vannet og ut i mikrofonene.

Test strekket på Stokkan består av følgende rørmaterialer.

Fra kum 1 til kum 9
48.5 m PVC, 100 mm
523.9 m PVC, 160 mm
314.7 m Duktilt støpejern, 250 mm

En lekkasje ble laget ved kum 3, ca. 122 meter fra kum 1.
Trykket lå på ca. 4.9 bar under testingen.

Målinger med mikrofoner ble utført mellom kum 1 og kum 6 (346.4 meter) og kum 1 og kum 7 (510.4 meter). Disse strekkene består kun av PVC. Det lengste strekket (887.1 meter) består også av duktilt støpejern og her ble hydrofoner brukt.

Mindre lekkasjer lager mindre lyd. Ved å strupe ventilen i kum 3 måler vi hvor langt ned vi kommer før korrelatoren mister grepet. AquaCorr presterte følgende (klikk linker for bilde av korrelasjonsrapport):

Strekning Rørlengde Sensor type Minste detekterbare lekkasje
Kum 1 til 6 346.4 m Mikrofoner 0.60 liter/sekundet
Kum 1 til 7 510.4 m Mikrofoner 1.20 liter/sekundet
Kum 1 til 9 887.1 m Hydrofoner 1.00 liter/sekundet

Det gode resultatet med mikrofoner er oppsiktsvekkende.

For å være på den sikre siden anbefales imidlertid hydrofoner når avstanden er mer enn 300 meter. Testingen viser at hydrofoner gir det beste resultat.

Den oppgraderingsvennlige utformingen gjør at alle AquaCorr brukere vil dra fordeler av Spectrascans kontinuerlige utvikling og forbedring av AquaCorr systemet.

Skjermbilde av AquaCorr PC programvare for analyse av korrelasjonsresultatet: Korrelasjonsfunksjonen viser en topp der lekkasjen befinner seg. På grunn av den ekstreme avstanden er det endel støy i bildet.

 

[tilbake til AquaCorr hovedside]

 

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics