Sonde og rørål for oppsporing av ikke-metalliske rør

Subsite 11B sonde kan benyttes med Subsite 75R mottager for oppsporing av ikke-metalliske rør. Sonden føres inn på en rørål/stakefjær noen meter av gangen. Mottageren måler posisjon og dybde til sonden med god nøyaktighet.

Man kan også peile opp rør ved å benytte vår rørål med kobberkjærne sammen med en vanlig ledningssøker. Det er en forddel å benytte en rørål med metallkjærne fremfor en metallisk stakefjær fordi signalet har lett for å forsvinne til jord på en stakefjær.

Rørålen må føres inn i røret og ledningssøkerens sender må så tilkobles rørålen og jordes. I områder med mye kabler i overflaten kan metoden være vanskelig å gjennomføre. Signalet har også lett for å forsvinne mot tuppen av ålen. Metoden med en sonde er den mest nøyaktige og takler best områder med mye forstyrrelser.

Man kan også kombinere de to metodene ved å benytte Subsite 75TR sender og mottager sammen med sonde og rørål. Slik kan trasseen raskt peiles opp og sonden anvises nøyaktig i tuppen av ålen.

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 2001 Eskeland Electronics