PWG lager små trykkpulser som gjør at ledningen kan lyttes opp med en marklytter (klikk på bilder for forstørrelse).

Ny metode for oppsporing av vannledninger (også plast)

Et nytt produkt fra tyske FAST GmbH gjør det mulig å spore opp ikke-metalliske vannledninger og duktile rør som ikke lar seg lokalisere med tradisjonelle ledningssøkere. PWG (Pulse Wave Generator) er en magnetventil som tapper vann fra ledningen i korte støt. Dette genererer trykkpulser som forplanter seg langs røret og opp til overflaten.

Trykkpulsene er lette å identifisere og følge med en god marklytter. Ved gode forhold kan røret følges flere hundre meter. Marklytteren bør ha høy følsomhet og kunne benyttes på forskjellige typer overflater (asfalt, grus, sand, jord osv.). Vi anbefaler FASTs Aqua M-200 som er konstruert spesielt for oppgaven med en egen lyttemodus for bankelydene som trykkpulsgeneratoren lager. Denne lyttemodusen måler lydstyrken mer nøyaktig slik at rørtrasseen kan anvises med den beste presisjon.

PWG monteres på en ventil på ledningen som skal spores opp og forsynes med strøm fra et bilbatteri (12V). Det må være minium 3 bars trykk på ledningen dersom metoden skal ha god effekt og røret bør ikke ligge dypere enn 2-3 meter.

Styrkeregulatoren regulerer ventilens åpning. Ved maksimal åpning slipper ventilen ut 10 centiliter pr. støt. Dette representerer en ubetydelig belasting på en hovedledning i god stand.

Trykksvingningene blir mindre med avstanden fra trykkpulsgeneratoren. Dette eksempelet viser målinger 55 m nedenfor generatoren på et 100 mm PVC rør. Trykket her svinger fra 4 til 5 bar.

Metoden må utøves med forsiktighet på stikkledninger og mindre rør med diameter under 63 mm. Her bør styrken reguleres ned til et minimum for at belastningen på ledningen skal bli minst mulig.

Eksempelet til venstre viser trykksvingninger fra 6.1 bar til 0.2 bar på et 40 mm PVC rør. Her er trykket målt rett ved trykkpulsgenerator i full styrke.

Spesifikasjoner

Prinsipp: Monteres på stender eller annen ventil. Lager trykkpulser som gjør at ledningen kan lyttes opp med marklytter.
Kontroller: Styrkeregulering ved ventilåpning (1-10 centiliter), av-på bryter, frekvenskontroll
Frekvens: Ca. 1 trykkpuls pr. sekund. Kan justeres med frekvenskontroll
Strømforsyning: Tilkobles 12V bilbatteri. Ledninger for tilkobling medfølger
Rekkevidde: Hovedledning (60-200mm): 100-300 meter. Stikkledning (<60mm): 50-150 meter.*
Vekt / Størrelse: 8 Kg / Lengde: 30 cm. Høyde: 10 cm. Bredde: 15 cm

*Rekkevidde er avhengig av rørdiameter, -materiale, ledningens dybde, trykk, fyllmasse og overflate. Reflekterer typiske rekkevidder på plastledninger med trykk på 4-5 bar og dybde 2-3 meter.

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 2003 Eskeland Electronics