Gemini III - For søk etter større metallgjenstander som ligger utenfor rekkevidden til konvensjonelle metalldetektorer.

Gemini-III er konstruert for å lokalisere store, dype gjenstander og er overlegen andre metalldetektorer til slike formål. Gemini ignorerer korker, spiker og annet mindre søppelgjenstander og sender et kraftig radiosignal dypt ned i bakken. Dersom radiosignalet treffer en større metallgjenstand vil det reflekteres tilbake til mottageren som indikerer ved visemeter og lydutslag.

Gemin benyttes til å lokalisere våpen, jernkister, metallårer i tillegg til at den kan lokalisere utstrakte ledere som rør og kabler. Gemini er også meget følsom for endringer i grunnmineralisering og kan derfor benyttes til å lokalisere gamle boplasser gjennom påvisning av av ildsteder og avfallshull.

Gemini skiller seg fra vanlige metalldetektorer ved at sender og mottager har hver sin kontrollboks med separat antenne og strømforsyning. Det spesielle to-boks design gir en klar fordel over konvensjonelle metalldetektorer når det gjelder dybderekkevidde og følsomhet for store, dyptliggende gjenstander.

En metallgjenstand på størrelse med et oljefat kan detekteres på 3 meters dybde, mens større metallgjenstander kan detekteres ned til 10 meter.

Anvendelsesområde: -23° til +48° C
Frekvens: 81,92 kHz
Typisk utgangseffekt: 500 mW
Følsomhet: 8-400 µV
Signal/Støy forhold: 110 dB
Dybderekkevidde: Opptil 10 meter for store gjenstander
Samlet vekt: 2,5 kg
Batterier (sender / mottager): 8 stk 1,5V (AA) i hver
Batterileveti, sender/mottager: Opptil 55 timer

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics