Fisher World Treasure News

 

Fisher World Treasure News er et nyhetsmagasin for metalldetektorentusiaster over hele verden. Magasinet utkommer ca. 2 ganger i året og er gratis. For å få tilsendt siste utgave av Fisher World Treasure News send oss en selvadressert konvolutt med porto for 100 gram (8 kr pr. 15.06.1999).

Vol.5, Nr.3, 1998-1999. I denne utgaven kan du bl.a. lese om...

 

Disse sidene blir ikke lenger oppdatert. Gå til våre nye internettsider på http://www.detektor.no for oppdatert informasjon.

Haugenveien 2, 1400 Ski
telefon: 64 94 30 70

email: eskel@online.no
Internett: http://www.eskel.no
 
Copyright © 1998 Eskeland Electronics